Forskningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning
Danmarks Pædagogiske Universitet, tidligere Danmarks Lærerhøjskole, Emdrupvej 101, 2400 København NV. Danmark. Tel. (+45) 39 69 66

Om MUVIN Projektets resultater i Danmark:

NYHED December 1999

Handlekompetence, interessekonflikter og miljøundervisning

Af

Søren Breiting, Kristian Hedegaard, Finn Mogensen, Kirsten Nielsen og Karsten Schnack

Odense Universitetsforlag, december 1999

Elevernes udvikling af handlekompetence er et centralt mål for undervisningen i folkeskole og gymnasium. Gennem forskning i konkrete skoleprojekter bidrager bogen "Handlekompetence, interessekonflikter og miljøundervisning" til en dybere forståelse af begrebet handlekompetence både teoretisk og i forbindelse med skolens praksis.

Miljøundervisningen optræder i bogen i form af "en ny generation af miljøundervisning", der gør op med forestillingen om, at miljøundervisningen alene er en opgave for biologilærerne. I stedet viser bogen, hvordan der fra mange faglige indfaldsvinkler kan arbejdes med miljøproblemer, så de bliver nærværende for eleverne og giver dem en basis for at kunne få indflydelse i fremtiden på løsningen af en af vor tids største udfordringer.

Arbejdet med miljøproblemer bliver samtidig et eksempel på, hvordan undervisningen kan organiseres, så eleverne får indsigt i komplekse samfunds-problemer. Ved at undersøge interessemodsætninger, der er grundlæggende i alle samfundsmæssige problemstillinger, får eleverne mulighed for at udvikle en dybere forståelse af, hvorfor miljøproblemer ikke forsvinder af sig selv, men kræver demokratisk deltagelse og ansvarlighed.

Bogen bygger på den hidtil største indsats for at fremme og udvikle undervisningens "grønne islæt", som Undervisningsministeriet kalder det. Ca. 100 skoler, 300 lærere og mange tusinde elever deltog i dette MUVIN-projekt i forlængelse af indførelsen af den nye folkeskolelov. MUVIN står for 'Miljøundervisning i Norden'.

Forfatterne er alle fra Danmarks Lærerhøjskoles Forskningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning.

Ca. 270 sider. Pris D.kr. 250.00 inkl. Moms.

Undertegnede bestiller herved

__ ekspl. Af bogen Handlekompetence, interessekonflikter og milj°undervisning Af S°ren Breiting, Kristian Hedegaard, Finn Mogensen, Kirsten Nielsen og Karsten Schnack.

Til fremsendelse ved udgivelsen ultimo 1999, for kr. 250,00 D.kr. + forsendelse.

Navn_____________________________________________

Vej_______________________________________________

Postnr. Og by_____________________________________

 

Bestillingen bedes sendt til Odense Universitetsforlag, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Danmark.

Tlf. 66 15 79 99. Fax 66 15 81 26. E-mail

press@forlag.ou.dk

Website http://www.ou.dk/press/

Besøg vores sponsor: A-Z Fotos